ubezpieczenia wiejskie

Szanowni Państwo,
Włodarze oraz Decydenci jednostek sektora finansów publicznych

Przedstawiamy Państwu innowacyjne rozwiązania w zakresie ubezpieczeń grupowych: nowoczesne, korzystne, zgodne z obowiązującymi przepisami.

Działania, które w sektorze prywatnym zależą wyłącznie od decyzji zarządzającego przedsiębiorstwem, w sferze finansów publicznych są precyzyjnie określone regulacjami prawnymi.

Misja jednostek sektora publicznego to wypełnianie zadań publicznych w celu zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, regionalnej, czy też ogółu obywateli. Każda inna działalność narusza zasadę, że w jednostce publicznej dozwolone jest tylko to, do czego upoważniają przepisy prawa.

W sektorze publicznym od dawna funkcjonują grupowe ubezpieczenia na życie. Forma realizacji takiej umowy przez konkretne jednostki nie zawsze jest prawidłowa. Zawarcie takiego ubezpieczenia przez jednostkę publiczną jest wadliwe prawnie – wykracza poza zakres jej kompetencji.

 

Oznacza to, że poszczególne jednostki z sektora finansów publicznych powinny nawiązać współpracę z profesjonalnymi podmiotami, które pozwolą im na rozwiązanie powyższego problemu.

Proponujemy Państwu rozwiązania innowacyjne, przełamujące stereotypy, a jednocześnie przejrzyste dla każdego zainteresowanego podmiotu. Rozwiązania te, po ich przyjęciu, stają się bardziej korzystne zarówno dla jednostki publicznej, jak i ubezpieczonych pracowników i są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą stroną zawierającą przydatne informacje dotyczące ubezpieczeń grupowych w sektorze publicznym. Jednocześnie zapraszamy Państwa do tej szczególnej formy współpracy.

Zdzisław Jan Dudek – koordynator projektu
Nadzieja Ubezpieczenia sp. z o.o.
Marcin Wojtkowiak
Broker ubezpieczeniowy